Değerlerimiz

slider image
*Toplum ve Müşteri Odaklılık
müşterimize hizmet sürekliliği, faaliyetlerimizin hedefinin mutlaka müşterilerimize dönük olması.

*Çevreye Duyarlılık.
Sürdürülebilir bir kalkınma için çalışmak.

*Üretkenlik, Kaynak Yönetimi ve Verimlilik
Emeği, zamanı ve kaynakları akılcı ve verimli kullanarak yüksek katma değer üretmek

*Toplam Kalite Yönetimi
Kalitenin ancak toplam olarak ve yönetilerek sağlanabileceğini bilmek ve bu yolda çaba sarf etmek.

*Bireysel Kalite
Başkaları istediği için değil, kendimize ve diğer insanlara duyduğumuz saygı nedeniyle doğru ve güzel davranmak. Kendisiyle barışık olmak.

*Uzmanlık
İşinin ehli olmak. İşinin gereklerini iyi bilmek ve iyi yapabilmek. İşine, takımına, şirketine ve dolayısıyla topluma değer katmak.

*Deneyim, Sürekli Gelişim ve Değişim
Hem yenilikçiliğe, gençliğe ve değişime, hem de deneyime önem vermek. İnsanlığın ve şirketimizin kültürel birikiminden yararlanarak ilerlemek.

*Dayanışma ve Paylaşım
Ben değil, biz yaklaşımı. İyi ve kötü günde bir arada olmak.