Gümrükleme

slider image
Antrepodan eşya devri
İhrakiye işlemleri
İthalat Rejimi Tespit Ve Uygulama İşlemleri
Gümrük İstatistik Pozisyonu ( G.T.İ.P.) Belirlenmesi
Bağlayıcı Tarife Bilgisi Müracaat, Takip ve Sonuçlandırması
A.TR Belgesi Uygulamaları
Tercihli Menşe Uygulamaları
Menşe Belgesi Uygulamaları
Muafiyetler ve Uygulamaları
Kota Belgesi Alınması
Gözetim Belgesi Alınması
Kayıt Belgesi Alınması
İthal Lisansı Alınması
Dahilde İşleme İzni / Belgesi Alım ve Kapama İşlemleri
Geçici Giriş ve Süre Takip İşlemleri
Teminat Çözümü İşlemleri
Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
Kullanılmış Makine, Tesis İzin Belgesi ve Uygulamaları
Bedelsiz İthalat, Bedelsiz İthalat Ön İzin İşlemleri
C.E. İşareti Uygulamaları
T.S.E Belgelendirme Uygulamaları
Aktarma (Transit) İşlemleri
Transit Ticaret İşlemleri
İhracat İşlemleri
Bedelsiz İhracat İşlemleri
Kiralama Yolu İle İhracat işlemleri
İhracat İçin Alınacak Ön İzin ve Belgeler
Geçici Çıkış İşlemleri
Kambiyo Mevzuatı Uygulamaları
Eur 1 Belgesi Uygulamaları
Form A Belgesi Uygulamaları
Tamir Eşyası (Geçici Çıkış ve Giriş) İşlemleri
Fuar Eşyası (Geçici Çıkış ve Giriş) İşlemleri
Hariçte İşleme İzni / Belgesi Alım ve Kapama İşlemleri
Yolcu Beraberi Eşya İşlemleri
Taşıt İşlemleri
Sınır Ticareti
Gümrüklü / Gümrüksüz Depo
Genel Antrepo Uygulamaları
Özel Antrepo Uygulamaları
Serbest Bölge Uygulamaları
Garanti Belgesi İşlemleri
Kontrol Belgesi Uygulamaları
Sağlık Bakanlığı Belgelendirme ve İşlemleri
Sağlık Bakanlığı Ön İzin Belgesi ve İşlemleri
Sigorta İşlemleri
İç Nakliye İşlemleri
Uluslararası Nakliye İşlemleri
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uygulamaları
Güncel Bilgiler ışığında Dış Ticaret Mevzuatı Bilgilendirme
Firmanıza / Grup Şirketlerinize veya Şahsınıza Özel, tüm konular ile ilgili Danışmanlık Servisi

Tüm işlemler, ‘Gümrük Müsteşarlığının Modernizasyonu’ projesi gereği yürütülen teknolojik çalışmalara ve gelişmelere uyumlu bir şekilde yapılmaktadır.
Ofisten Veri Girişi ve Beyanname Tescili
Elektronik Ortamda İhracat Birlik Onayı
Elektronik İmza Uyumu ve Gerektiren Kurumlarda Kullanılması
Ön İzin ve Müracaatların Elektronik Ortama Aktarılarak Yapılması